โต๊ะพลาสติกHDPEและเก้าอี้

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

                              โต๊ะพลาสติก HDPE โต๊ะกลม ขาเหล็กสีเกล็ดเงิน

หน้าหนา 4.3 ซม

1. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 120x74 cm.  ราคา 2,100 บาท
2. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 150x74 cm.  ราคา 3,350 บาท
3. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 180x74 cm.  ราคา 4,850 บาท