โรงงานผลิต และจำหน่าย กระดานไวท์บอร์ดทุกแบบ ราคาถูกสุดๆ                    โทร.087-824-4451, 087-265-8669  mail: boy37815@gmail.com

กระดานไวท์บอร์ด แบบมีล้อ 

  

  กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน WB-2 

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 3 xลึก 1. ซม. 

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม. 

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

 

 กระดานไวท์บอร์ด 1 ด้าน แบบมีล้อ 

  WB-21 ขนาด 80x120 ราคา 2,250 บาท

    WB-22 ขนาด 90x120 ราคา 3,230 บาท

   WB-23 ขนาด 90x150 ราคา 3,600 บาท

  WB-24 ขนาด 90x180 ราคา 3,910 บาท

    WB-25 ขนาด 120x150 ราคา 3,700 บาท

   WB-26 ขนาด 120x180 ราคา 3,970 บาท

   WB-27 ขนาด 120x200 ราคา 4,140 บาท

   WB-28 ขนาด 120x240 ราคา 4,280 บาท

 กระดานไวท์บอร์ด2 หน้า แบบมีล้อ 

 WS-217 ขนาด 80x120 ราคา 3,450 บาท

  WS-218  ขนาด 90x120 ราคา 3,570 บาท

 WS-219 ขนาด 90x150 ราคา 4,140 บาท

 WS-220 ขนาด 90x180 ราคา 4,400 บาท

  WS-221 ขนาด 120x150 ราคา 4,230 บาท

 WS-222 ขนาด 120x180 ราคา 4,500 บาท

 WS-223  ขนาด 120x200 ราคา 4,600 บาท

  WS-224 ขนาด 120x240 ราคา 4,800 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบมีล้อ 1 ด้าน

   WS-209 ขนาด 80x120 ราคา 3,500 บาท

   WS-210  ขนาด 90x120 ราคา 3,610 บาท

    WS-211  ขนาด 90x150 ราคา 3,970 บาท

    WS-212 ขนาด 90x180 ราคา 4,350 บาท

     WS-213 ขนาด 120x150 ราคา 4,190 บาท

     WS-214 ขนาด 120x180 ราคา 4,450 บาท

      WS-215  ขนาด 120x200 ราคา 4,560 บาท

     WS-216 ขนาด 120x240 ราคา 4,770 บาท 

  กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า แบบมีล้อ  

 

WS-225 ขนาด 80x120   ราคา  3,950 บาท

WS-226  ขนาด 90x120  ราคา  4,100 บาท 

WS-227  ขนาด 90x150  ราคา  4,590 บาท 

WS-228 ขนาด 90x180   ราคา  4,890 บาท 

WS-229 ขนาด 120x150  ราคา  4,690 บาท

WS-230 ขนาด 120x180  ราคา  5,190  บาท

WS-231  ขนาด 120x200  ราคา  5,390 บาท

WS-232 ขนาด 120x240   ราคา  5,590 บาท

 

 

กระดานไม้ก็อกแบบมีล้อ WW-1

 

WW-210 ขนาด 80x120   ราคา  3,950 บาท

 

WW-211  ขนาด 90x120  ราคา  4,100 บาท

 

WW-212  ขนาด 90x150  ราคา  4,590 บาท

 

WW-213 ขนาด 90x180   ราคา  4,890 บาท

 

WW-214 ขนาด 120x150  ราคา  4,690 บาท

 

WW-215 ขนาด 120x180  ราคา  5,190  บาท

 

WW-216  ขนาด 120x200  ราคา  5,390 บาท

 

WW-217 ขนาด 120x240   ราคา  5,590 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน WB-2

 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 2.5 xลึก 1. ซม.

 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

 รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ


 กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนแบบแม่เหล็ก 

WB-110 ขนาด 80x120  ราคา 980 บาท

WB-111 ขนาด 90x150 ราคา 1,650 บาท

WB-112 ขนาด 90x120 ราคา 1,170บาท 

WB-113 ขนาด 90x180 ราคา 2,145 บาท 

 WB-114 ขนาด 120x120 ราคา 1,535 บาท 

WB-115 ขนาด 120x150 ราคา 1,900 บาท 

WB-116 ขนาด 120x180 ราคา 2,300 บาท 

WB-117 ขนาด 120x200 ราคา 2,500 บาท

WB-118 ขนาด 120x240 ราคา 2,830 บาท

 

 กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อก 

WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,210 บาท

WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,420 บาท

WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1,905 บาท

WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,280 บาท

WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,945 บาท

WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,670 บาท

WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,800 บาท

WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,185 บาท

WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,295 บาท

 

กระดานกำมะหยี่แบบแขวน

  WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 900 บาท

  WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1070 บาท

  WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1830 บาท

   WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,200 บาท

    WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,790 บาท 

    WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,200 บาท 

   WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,400 บาท

    WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,000 บาท

    WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,200 บาท

 

 

***กระดานแบบผสมโทรสอบถาม***

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,046