จำหน่ายโต๊ะอาหาร   บีบอล เฟอร์นิเจอร์  โทร 087-824-4451, 087-265-8669 boy37815@gmail.com

 

 

 

 

ET-096 โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาดำ ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. 800 บาท

ET-097 โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาดำ ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. 900 บาท

ET-0966 โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. 1,050 บาท

ET-0977 โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.1,250 บาท

หน้าโต๊ะหนา 25 มิล สีและลายพิเศษสั่งทำได้

 

 

 

โต๊ะอาหาร ขาเหล็กแบนพ่นดำ กรณีไม้ยางเพิ่ม 300

โต๊ะคาเฟ่กลม ขาดำ/ขาว ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. 1,800 บาท

โต๊ะคาเฟ่กลม ขาดำ/ขาว ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. 2,200 บาท

 

 

 

 

 

โต๊ะอาหาร ขาเหล็กแบนพ่นดำ กรณีไม้ยางเพิ่ม300

โต๊ะคาเฟ่เหลี่ยม  เมลามีนขาดำ/ขาว ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. 1,800 บาท

โต๊ะคาเฟ่เหลี่ยม เมลมีน ขาดำ/ขาว ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. 2,200 บาท

 

 

 

 


โต๊ะคาเฟ่ขาสแตนเลสหน้ากลม/เหลี่ยมET-01

 

 โต๊ะคาเฟ่กลม ขาชุสแตนเลส ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. 2,550 บาท

โต๊ะคาเฟ่กลม ขาสแตนเลส ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  2,750 บาท

โต๊ะคาเฟ่กลม ขาสแตนเลส ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  2,950 บาท

 

 

 

 

 

 

2.โต๊ะคาเฟ่กลม (ขา 4 แฉก ) ET-10  หน้าท็อปเมลามีนขาว

ขาดำ หรือขาชุปโครเมี่ยม (ลายไม้ เพิ่ม 300 บาท )

    โต๊ะคาเฟ่ หน้ากลม เมลามีน

  - ขาดำ ขนาด ก60*60*ส75 ซม. 850 บาท

  - ขาดำ ขนาด ก75*75*ส75 ซม. 950 บาท

 

- ขาชุปโครเมียม ขนาด 60*60*75 ซม.1,050 บาท

  - ขาชุปโครเมียม ขนาด 75*75*75 ซม. 1,150 บาท

 

 

 

 

 

 

 

3.โต๊ะอาหารสี่เหลี่ยม 4 ขา ขาพ่นดำ/ขาว หน้าฟอเมก้าขาว ET-14

ET-146โต๊ะอาหาร 4 ขาดำ ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  ราคา 900 บาท

ET-147โต๊ะอาหาร 4 ขาดำ ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,150บาท

หน้าโต๊ะหนา 25 มิล สีและลายพิเศษสั่งทำได้

 

7.โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ET-17

หน้าเมลามีนหนา 25 มิล  

ET-176 โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก60xส75 cm.ราคา 1,700 บาท

 ET-177 โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก75xส75 cm.ราคา 1,900 บาท

 ET-179 โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก90xส75 cm.ราคา 2,100 บาท

 

 

 

 

 โต๊ะคาเฟ่ขาสแตนเลสหน้ากลม/เหลี่ยมET-01

ไม้ยางพาราเพิ่ม300 บาท

 โต๊ะคาเฟ่กลม ขาชุสแตนเลส ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. 2550 บาท

โต๊ะคาเฟ่กลม ขาสแตนเลส ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.2,750 บาท

โต๊ะคาเฟ่กลม ขาสแตนเลส ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.2,950 บาท

 

 

 

 

 

 

โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญพ่นดำ เมลามีนขาวหรือลายไม้
 
 โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก60x60xส75 cm.ราคา 1,300 บาท
 
โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก75x75xส75 cm.ราคา 1,500 บาท
 
โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก90x90xส75 cm.ราคา 1,700 บาท
 
 
หน้าเมลามีนหนา 19 มิล สีขาว
 
โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก60xส75 cm.ราคา 1,450 บาท
 
โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก75xส75 cm.ราคา 1,600 บาท
 
โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญชุปโครเมี่ยม ขนาด ก90xส75 cm.ราคา 1,800 บาท 
 

  

 

 

 

 

 

ชุดโต๊ะอาหารไม้เมลามีน พร้อมเก้าอี้ ขนาด ก60xย60xส75cm. ราคา 1900 บาท

ชุดโต๊ะอาหารไม้เมลามีน พร้อมเก้าอี้ ขนาด ก75xย75xส75cm. ราคา 2,100 บาท   

 ชุดโต๊ะอาหารไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้ ขนาด ก60xย60xส75 ซม.ราคา2,400 บาท

ชุดโต๊ะอาหารไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้ ขนาด ก75xย75xส75cm. ราคา 2,900 บาท

 

 

 

9. โต๊ะอาหารคาเฟ่ (ขา4แฉก) ET-19

หน้าฟอเมก้าขาว ขนาด  75x75x75 cm. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว 

ราคา 3,990 บาท

 

 

 

 

10.โต๊ะอาหารคาเฟ่ (ขา4แฉก) ET-19

ฟอเมก้าขาว 75x75x75 cm.

พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว 

ราคา 2,390 บาทหน้า

 

 

 

 โต๊ะอาหาร ขาเหล็กตันแมงมุม 
หน้าไม้เมลามีน
   ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว ขนาด 60x60x75cm. พร้อมเก้าอี้4ตัวราคา 5,000 บาท
   ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว ขนาด 75x75X75cm. พร้อมเก้าอี้4ตัวราคา 6,000 บาท
 
 หน้าไม้ยาง
   ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว ขนาด 60x60x75cm. พร้อมเก้าอี้4ตัวราคา 6,000 บาท
   ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว ขนาด 75x75X75cm. พร้อมเก้าอี้4ตัวราคา 7,000 บาท

 

 

 

 

 

 

โต๊ะอาหาร เมลามีนลายไม้ ขาชุบ

- ขาชุบ ขนาด ก60*60*75 ซม. 1,300 บาท

- ขาชุบ ขนาด ก75*75*75 ซม. 1,600 บาท

หน้าโต๊ะหนา 25 มิล สีและลายพิเศษสั่งทำได้เก้าอี้ตัวละ 320 บาท

 

 

 

 

 

โต๊ะอาหาร ขาชุบโครเมี่ยม หน้าเมลามีนหนา 25 มิล

ขนาด ก90xย90xส75 cm.ราคา 1,900 บาท

เก้าอี้ขาชุบโครเมี่ยม เบาะไม้เมลามีน ราคา 500 บาท

 

 

 

 

โต๊ะอาหาร ขนาด 75*75*75 ซม พร้อมเก้าอี้4ตัว ราคา 3,450 บาท

 

 

 

  

โต๊ะอาหาร ขนาด 75*120*75 ซม หน้าลายไม้ พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว

ตัวราคา 3,350 บาท